Hakkımda

Tıp doktoru, tıbbi ve klinik farmakolog, farmakoepidemiyolog

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve tıpta uzmanlık eğitimlerini Türkiye’de tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Odense’de Güney Danimarka Üniversitesi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda, farmakoepidemiyoloji alanında araştırmalarına başladı.