Hakkımda


Tıp doktoru, tıbbi ve klinik farmakolog, farmakoepidemiyolog

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve tıpta uzmanlık eğitimlerini Türkiye’de tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Odense’de Güney Danimarka Üniversitesi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda, farmakoepidemiyoloji alanında araştırmalarına başladı.

Nisan 2007 tarihinde, Anabilim Dalı Başkanı Prof Nicholas Moore’un davetlisi olarak, Bordeaux’ya geldi ve Ağustos 2017 tarihine kadar Bordeaux Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmakoepidemiyoloji Araştırma Platformu'nda araştırmalarına devam etti; Avrupa düzeyinde “Kıdemli Mediko-Bilimsel Koordinatör” olarak projeler yürüttü, eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye’deki Üniversiteler ve TC Sağlık Bakanlığı ile de bilimsel araştırma projeleri yürüttü.

2010 yılında, Türkiye’de, “Farmakoloji Bilim Alanında Üniversite Doçentliği”ni aldı.

2013 yılında da, Fransa’daki en yüksek seviyeli akademik diploma olan, “Üniversite Öğretim Üyeliği için Liyakat (Habilitation à Diriger des Recherches, HDR” aldı.

Bilimsel araştırma heyecanı ve merakı hep canlı olan Prof Gülmez, 2017 yılında, Eu2P Programı aracılığı ile farmakoepidemiyoloji alanında PhD'sini başarıyla tamamladı.

Profesyonel ve akıcı düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Danca bilen Prof Gülmez’in, 40’dan fazla uluslararası ve ulusal yayını bulunmakta, ulusal ve uluslararası tıp dergilerinde hakemlik ve Editöryal Yayın Kurulunda görev almakta, ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarda Türkiye temsilciliği görevinde bulunmaktadır.

Yabancı Diller

Türkçe Anadil
İngilizce Profesyonel, akıcı
Fransızca Profesyonel, akıcı
Danca Nosyon

Eğitim ve Ünvan

2013 Fransa Üniversite Öğretim Üyeliği için Liyakat
(Habilitation à Diriger des Recherches, HDR)

Bordeaux Üniversitesi, Bordeaux, Fransa
2017 Eu2P PhD (farmakoepidemiyoloji)
Bordeaux Üniversitesi, Bordeaux, Fransa
2010 Tıbbi Farmakoloji Bilim Alanında Üniversite Doçentliği
Türkiye
2005 PhD (Tıbbi Farmakoloji)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2000 Tıp Doktoru (MD)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Eylül 2012 – Ağustos 2017 Öğretim Üyesi Kıdemli Bilimsel Koordinatör (Fransa, Avrupa)
Nisan 2007 – Ağustos 2017 Kıdemli Bilimsel Koordinatör (Fransa, Avrupa)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı CIC Bordeaux CIC1401
Farmakoepidemiyolojik çalışmaların, “ENCePP Code of Conduct” uyarınca planlanması, yürütülmesi; yeni yöntemlerin geliştirilmesi;
ulusal/uluslararası/Avrupa Sağlık Otoritelerinin isteklerine yanıt verilmesi;
Farmakoepidemiyolojik çalışmaların, “ENCePP Code Farmakoepidemiyolojik çalışmaların her aşamasının gözlenmesi: konsept oluşturulması, çalışmanın gerçekleştirilmesi, veri analizleri, çalışma raporlarının yazılması, bilimsel makalelerin yazılması;
Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi; Kongre, seminer vb katılım;
Farmakoloji ABD’da, farmakoepidemiyoloji eğitimine katılım (Master 1 ve 2, DIU…);
Master, PhD yada Post-doc öğrencilerin tez danışmanlığı
Nisan 2005 – Mart 2007 Araştırmacı
University of Southern Denmark, Faculty of Health Sciences, Institute of Public Health, Research Unit of Clinical Pharmacology, Odense, Denmark
Farmakoepidemiyolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi;
Farmakoepidemiyolojik çalışmaların her aşamasının gözlenmesi: konsept oluşturulması, çalışmanın gerçekleştirilmesi, veri analizleri, çalışma raporlarının yazılması, bilimsel makalelerin yazılması;
Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi; Kongre, seminer vb katılım

Çalışma Alanları / Deneyim

Farmakoepidemiyolojik çalışmalar: Veritabanı çalışmaları (OPED, Danimarka; CADEUS kohort, EGB ve SNIIRAM, Fransa); Saha çalışmaları (Fransa): Hepatoloji (DILI), Gastroenteroloji, PPI, statinler, spironolakton

Klinik araştırmalar: Ağrı, baş ağrısı, astım, KOAH

Temel farmakolojik araştırmalar: In vitro izole organ banyosu sistemleri, in vitro izole organ ve hücre kültürü çalışmaları, in vivo deneysel hayvan modelleri

 

Üye Olduğu Dernekler

 • Uluslararası Farmakoepidemiyoloji Derneği (ISPE) (2004’den beri)

 • Uluslararası Farmakovijilans Derneği (ISoP) (2011 – 2012, 2013 – 2014)

 • Danimarka Farmakoepidemiyoloji Derneği (DSFE) (2005 – 2015)

 • European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), Türkiye Temsilci Delegeliği (2003 – 2011)

 • Uluslararası Farmakoekonomi Derneği (ISPOR) – Türk SCP Bölümü Yürütme Kurulu Üyeliği (2007 – 2010)

 • Fransa Farmakoloji ve Terapötik Derneği (SFPT) (2016’dan beri)

 • Türk Klinik Farmakoloji Derneği (2001 – 2014)

 • Türk Farmakoloji Derneği (2001 – 2014)

 • Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (2010 – 2014)

 • Avrupa Farmakovijilans ve Farmakoepidemiyoloji Programı, Doktora Öğrencileri Temsilcisi (European Programme in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology, Eu2P) (2013–2014, 2014–2015, 2015-2016 akademik yılları)

 • Paris Kommünoterapi Enstitüsü Onursal Üye (2014 – 2017)

 • Türk Fransız Sağlık Vakfı (Başkan Yardımcısı, 2013 – 2014)

Editörlük

 • EACPT Board of International Consulting Editors; “Clinical Therapeutics” Dergisi (Nisan 2014 – halen)

 • Türkiye Klinikleri Dergileri (Mayıs 2014 – halen)

 • Akademik Editör PeerJ (Kasım 2012 – halen)

 • Specialty Editor Webmed Central Plus Pharmacology (Mayıs 2012 – halen)

 • Editör Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu elektronik Bülteni (Ocak – Haziran 2012)

 • Bilimsel Editör Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu elektronik Bülteni (Ağustos– Aralık 2011)

Uluslararası Dergilerde Hakemlik

 • The Journal of the American Medical Association (JAMA)

 • JAMA Internal Medicine

 • Clinical Therapeutics

 • Pharmacoepidemiology and Drug Safety

 • British Medical Journal

 • British Journal of Clinical Pharmacology

 • European Journal of Clinical Pharmacology

 • Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology

 • Epidemiology

 • Allergy

 • Canadian Medical Association Journal (CMAJ)

 • The Eurasian Journal of Medicine

 • BMC Clinical Pharmacology

 • BMC Gastroenterology

 • British Journal of Medicine and Medical Research

 • Journal of Medicine and Medical Sciences

 • Journal of Clinical Toxicology

 • African Journal of Pharmacy and Pharmacology

 • African Journal of Biotechnology

Kitap Hakemlikleri

Stephens' Detection and Evaluation of Adverse Drug Reactions: Principles and Practice, 6th Edition. John Talbot (Editor), Jeffrey K. Aronson (Editor). ISBN: 978-0-470-98634-9. December 2011, Wiley-Blackwell.

Yenilenmiş edisyon için hakemlik

Uluslararası Kongreler İçin Bildiri İnceleme Hakemliği

33rd International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), August 26-30, 2014, Montreal, Canada.

30th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), October 24-27, 2014, Taipei, Taiwan.

27th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), August 14-17, 2011, Chicago, Illinois.